איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   ארונס שמואל   ברקוביץ (ברזילי) שולמית
אביר (אוברלנדר) מנחם   ארטן יצחק   גבריאלוב דוד
אברוך נתן   ארטן (טאמא) שרה   גבריאלוב חסיה
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   ארליך (מסינגראו) ורדה   גבריאלוב שמעון
אברוצקי מתתיהו   אררט (ארטן) ניסן   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה
אברוצקי עמירם   אשכנזי אסתר   גוטמן אליעזר אוטו
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   אשכנזי צבי   גוטשטיין בת שבע
אגוזי מנחם   בוכסטר נתן   גיספן אברהם
אדלר יוסף   בונדר (דנציגר) יוכבד   דויטש (שניידר) טובה
אהרונסון חיים הורסט   בטלמן (קורפיסט) סופי   הולנד פנינה
אלוני (דמב) זאב   ביקל (אנספלד) בילה   הורנפלד (טרופר) שרה
אלחננוף בתיה   ביקל (צונג) לאה   היינמן גרשון
אפשטיין (לובלינר) רחל   ביקל מאיר   הייפרט (באומן) לאה אילזה
אקרמן יחיאל   ביקל נפתלי   הייפרט מאיר מקס
אקרשטיין ברכה   ביקל עמנואל   הייפרט פאול
אקרשטיין מיכאל   ביקל (קרטגנר) שרה   הייפרט פנחס פאול
ארום גדעון   בלום (ארטן) אסתר   הרטמן מקס
ארום (וסרמן) מינה מלכה   בלומברג אלחנן   וולהיים הרמן
ארום שמואל   בן שמואל שושנה   וילסון (הברפלד) אילה אלנה
ארונס בתיה   ברגמן ברכה   ויצמן (יפת) דקלה