איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   ארום (וסרמן) מינה מלכה   בכר רבקה
אביר (אוברלנדר) מנחם   ארום שמואל   בלום (ארטן) אסתר
אברוך נתן   ארונס בתיה   בלומברג אלחנן
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   ארונס שמואל   בן דוד פנחס
אברוצקי מתתיהו   ארטן יצחק   בן שמואל שושנה
אברוצקי עמירם   ארטן (טאמא) שרה   ברגמן ברכה
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   ארליך (מסינגראו) ורדה   ברזלאי ישראל
אגוזי מנחם   אררט (ארטן) ניסן   ברסלין עקיבא
אדלר יוסף   אשכנזי אסתר   ברקוביץ (ברזילי) שולמית
אהרונסון חיים הורסט   אשכנזי צבי   גבריאלוב דוד
איליטוביץ (אפשטיין הלוי) יוכבד   בוכסטר נתן   גבריאלוב חסיה
אלגזי (רבר) אלישבע פרידה   בונדר (דנציגר) יוכבד   גבריאלוב שמעון
אלוני (דמב) זאב   בזוזה (זיידנברב) ליבה אהובה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה
אלחננוף בתיה   בטלמן (קורפיסט) סופי   גודעי (יהוד) יונה
אנגלשטיין קלרה   ביקל (אנספלד) בילה   גוטמן אליעזר אוטו
אפשטיין (לובלינר) רחל   ביקל (צונג) לאה   גוטשטיין בת שבע
אקרמן יחיאל   ביקל מאיר   גיספן אברהם
אקרשטיין ברכה   ביקל נפתלי   דויטש (שניידר) טובה
אקרשטיין מיכאל   ביקל עמנואל   הולנד פנינה
ארום גדעון   ביקל (קרטגנר) שרה   הורנפלד (טרופר) שרה