איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מנדל ישי   פרנקו משה   שטיין בנימין
מנדל צבי   פרנקו עובדיה   שטיין (גולדמן) חנה
מרגלית חיים היינו   פרנקל יצחק   שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי
מרקוביץ (בקמן) חוה   פרנקל שלמה   שטראוס (לוי) אנה הינדל
מרקוביץ מנחם   פרנקל (הילזנרט) שרה סלי   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
משעניה אברהם   פת יעקב   שידלוביצקי יוסף
נוה (בראון) הילדה דליה   צוקרמן ברכה   שינדלר אברהם
סינואני יפת   צרפתי (קלדרון) רחל   שינדלר בנימין
סינואני מרים   קאופמן (בראון) מרגוט מרים   שינדלר בריינה ברוריה
עוקשי (גריידי) ידידה   קבשנבסקי חיים   שינקרייט ראובן
עיני ניסים   קחם יוסף   שני (פרידברג) דן
עצמון (וייסנברג) צבי   קחם שושנה שמעה   שנק (קבשנבסקי) לינה
עצמון (זייגר) צילה   קליין משה   שער (זינר) מרים
פנסטר פנינה   קננגיסר זלמן   שריד (גילר) עמליה
פרידברג יוסף וולטר   קרוק שלום   שרעבי לאה לואלה
פרידמן פנחס   רוטשילד ברטה   שרעבי מרים
פרנקו זכיה עדינה   רוקנשטיין (מזרחי) נעמי   שרעבי נתן
פרנקו יעקב   שטורך אליעזר   שרף יעקב
פרנקו יצחק   שטורך רוזה