איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וולפרט (גוטליב ביר) רות   טביב אברהם   לוי עובדיה
הורים: יוסף, אסתר; בת זוג: שרה; לידה: 1910
וינברג אברהם   טביב שלום   לוי עובדיה
הורים: עובדיה, שרה; בת זוג: אדל; לידה: 1925
וינר (גוטרמן) רבקה   טביב (יוסף) שמחה   לוי (גרמי) ציונה
ופסי (שפירו) מרים   טובי מרים   לוי (מזרחי) שרה
ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   טובי שאול   ליבוביץ צבי הרי
ורשביאק אברהם   כדר שלמה   ליבוביץ (רוז'נסקי) צפורה
ורשביאק אלימלך   כהן (קחם) ברכה   לימן הרי
ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה   כהן (איזקסון, איציקסון) מירה   מוסקוביץ זאב
זומר חיה שרה   כהן (קחם) שרה סעדה   מוקטל אברהם
זינגר מנחם   כהן עיראקי אהרון   מזרחי אברהם
זינר בנימין   כהן עיראקי (נשיאנו) סולטנה   מזרחי חנה
זינר דוד   כספי דוד יעקב   מזרחי יעקב
זינר יעקב   כץ אברהם   מזרחי משה
זינר (קעטבי) יפה   כץ (שטינמן) שרה אסתר   מיודובסקי חיים
זינר שמריהו מנצור   לבנט משה   מלכה (דמול) רחל
זיסמן זליג   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה   מנדל ישי
זיסמן (שמוכר) שושנה   לובלינסקי יצחק   מנדל צבי
זלצר דב   לובלינר משה   מרגלית חיים היינו
זלצר (הלוי) חנה   לוי (סיסרו) גרציה   מרקוביץ חוה
זק דוד   לוי יצחק   מרקוביץ מנחם