איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הס יוסף   זיסמן (שמוכר) שושנה   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה
הס (ניישטיין) צילה   זלצר דב   לובלינסקי יצחק
הרץ אריה בנדי   זלצר (הלוי) חנה   לובלינר משה
הרץ (וייס) זהבה   זק דוד   לוי (סיסרו) גרציה
וולפרט (ביר) רות   טביב אברהם   לוי יצחק
וינברג אברהם   טביב שלום   לוי עובדיה
הורים: יוסף, אסתר; בת זוג: שרה; לידה: 1910
וינר (גוטרמן) רבקה   טביב (יוסף) שמחה   לוי עובדיה
הורים: עובדיה, שרה; בת זוג: אדל; לידה: 1925
ופסי (שפירו) מרים   טובי מרים   לוי (גרמי) ציונה
ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   טובי שאול   לוי (מזרחי) שרה
ורשביאק אברהם   יזרסקי (ליפץ) אילה   ליבוביץ צבי הרי
ורשביאק אלימלך   כדר שלמה   ליבוביץ (רוז'נסקי) צפורה
ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה   כהן (קחם) ברכה   לימן הרי
זומר חיה שרה   כהן (איזקסון, איציקסון) מירה   מוסקוביץ זאב
זינגר מנחם   כהן (קחם) שרה סעדה   מוקטל אברהם
זינר בנימין   כהן עיראקי אהרון   מזרחי אברהם
זינר דוד   כהן עיראקי (נשיאנו) סולטנה   מזרחי חנה
זינר יעקב   כספי דוד יעקב   מזרחי יעקב
זינר (קעטבי) יפה   כץ אברהם   מזרחי משה
זינר שמריהו מנצור   כץ (שטינמן) שרה אסתר   מיודובסקי חיים
זיסמן זליג   לבנט משה   מלכה (דמול) רחל