איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   בראון גונדה   גורש (זינר) רבקה
אוברמרס (ופסי) רחל   בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה   גינדי (ששון) אסתר
אוניקובר חיים   ברגר ויקטוריה   גל (ילינק) נדיה גיזלה
אוניקובר חנה   ברגר יהושע   גרמי אברהם
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   ברגר נעמי   גרמי מאיר
אורנשטיין זליג   ברוך יצחק   גרמי (חזי) רחל
איזנברג מרדכי   ברוך ציון   דברה מזל
אלפא (הס) אלה   ברוך רחמים   דויטש מרדכי
אספורמוס מרים   ברוך שושנה ורדה   דנציגר אליהו אליאס
אספורמוס שמואל   ברק (שינדלר) יפה   דנציגר (פישר) פאולה בלה
ארנון (כהן כהן) מלכה   ג'מיל (טביב) צפורה   הורנפלד שרגא
ארנון (כהן עיראקי) משה   גוטפרוינד אברהם אלברט   הושנדר חנה
אשכולי (הורנפלד) מרים   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   הושנדר צבי
בורשטיין מאיר   גוטרמן (רטנר) דבורה   הס יוסף
בייר (שינדלר) חיה   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   הס (ניישטיין) צילה
בלכר סנדר   גולדנברג זקה   הרץ אריה בנדי
בן יוסף ברטה   גולדנברג יעקב יאשה   הרץ (וייס) זהבה
בן יעקב (גולדברגר) אריה   גולן (מזרחי) רינה   וולפרט (גוטליב ביר) רות
בראון אליהו   גור אריה (אלקון) יהודית   וינברג אברהם
בראון בנו   גורנברג (פיינסוד) רחל   וינר (גוטרמן) רבקה