איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פריימרק (פלום) סבינה   רוז'נסקי (חייכל) עטי   שוטן (אופנהיימר) אילזה
פרנס חיים   רוזין חיים   שולמן צבי
צוברי שלום שלמה   רוזין שרה   שולמן (וולפוביץ) צפורה
צוקרמן (מנדל) דבורה   רוזנברג (מרגרטה) מיה   שמאי חביב
צוקרמן דוד   רוזנברג פרץ פריץ   שרגאי (ברוק) אסתר
צוקרמן יוסף   רוטנברג משה   שרעבי ברכה
קופ מרטס   רוטשילד זיגמונד שמעון    
רוגוטנר אליהו   רוטשילד יעקב