איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וישקין שמואל   לוין (גראוער) פרידה   פסטרנק משה
ורש (טרייהפט) יהודית   לוין צבי   פרידברג (טאו) חוה
זומר פייבל שרגא   ליבוביץ מרדכי צבי   פריימרק (פלום) סבינה
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   ליבוביץ צפורה   פרנס חיים
זיכל צבי   מוסטר זאב   צוברי שלום שלמה
חדד (ברזילי) חיים   מוסטר (מילמוט) מרים   צוקרמן (מנדל) דבורה
חדד (מחפוד) שרה זירה   מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה   צוקרמן דוד
יצחקי (אברמוב) רות   מלניק (לב) יפה   צוקרמן יוסף
ירוסלבסקי (רוז'נסקי) כרמלה   ניסימוב ניסים   קופ מרטס
כהן אשר   ניסימוב שרה אלמס   רוגוטנר אליהו
כהן (הכסטר) בתיה   נתיב (רוזנברג) שולמית   רוז'נסקי (חייכל) עטי
כהן דוד   סימנסקי (בלוג) יהודית אדית   רוזין חיים
כרובי (ריבק) כרמלה   עברון (רוטנשטיין) עדנה   רוזין שרה
לביא (קמפי כהן) זוזי   עוג'ן (בארי) אדלה   רוזנברג (מרגרטה) מיה
לוי משה   פדרמן אהוד   רוזנברג פרץ פריץ
לויטנר מרדכי   פדרמן דוד   רוטנברג משה
לויטנר שושנה   פדרמן פנינה   רוטשילד זיגמונד שמעון
לוין אברהם   פידלמן (רוזנפלד) חנה   רוטשילד יעקב
לוין חיה   פלג (רוז'נסקי) תקוה   שוטן (אופנהיימר) אילזה
לוין יצחק   פלסר (גוטפריד) שרה   שולמן צבי