איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הנדל בן ציון   חדד (ברזילי) חיים   מוסטר (מילמוט) מרים
הנדל (בורשטיין) מיכלה   חדד (מחפוד) שרה זירה   מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה
הקסטר הנריאטה   יצחקי (אברמוב) רות   מלניק (לב) יפה
הרשקוביץ אברהם   ירוסלבסקי (רוז'נסקי) כרמלה   ניסימוב ניסים
ויטורז' משה   כהן אשר   ניסימוב שרה אלמס
ויטורז' (קופלוביץ) רחל   כהן (הכסטר) בתיה   נתיב (רוזנברג) שולמית
וייס ארוין ישראל   כהן דוד   סטרוביסקי בילה בלהה
וייס אגוזי (כץ) אדית   כרובי (ריבק) כרמלה   סטרוביסקי משה
וילסון דניאל דני   לביא (קמפי כהן) זוזי   סימנסקי (בלוג) יהודית אדית
וינברג (רפפורט) נחמה   לוי משה   עברון (רוטנשטיין) עדנה
וינטר ישראל   לויטנר מרדכי   עוג'ן (בארי) אדלה
וינר נחה   לויטנר שושנה   פדרמן אהוד
וישקין דוד מרדכי   לוין אברהם   פדרמן דוד
וישקין צילה   לוין חיה   פדרמן פנינה
וישקין שמואל   לוין יצחק   פידלמן (רוזנפלד) חנה
ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   לוין (גראוער) פרידה   פינשטיין (סטרוביסקי) יהודית
ורש (טרייהפט) יהודית   לוין צבי   פלג (רוז'נסקי) תקוה
זומר פייבל שרגא   ליבוביץ מרדכי צבי   פלסר (גוטפריד) שרה
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   ליבוביץ צפורה   פסטרנק משה
זיכל צבי   מוסטר זאב   פרידברג (טאו) חוה