איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שניידרמן שלמה   שרף אהרון ארתור   שרף משה
שריג (פירסט) חנה   שרף (אפל) גרדה טובה   שרשבסקי אסתר אסנת
שרעבי יששכר   שרף חיים   שרשבסקי שמואל
שרעבי מרים   שרף מרים