איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פיכטלברג (קוריטובסקי) ברכה ברטה   קוריטובסקי ראובן ריכרד   רוטשילד יוסף
פירסט ולטר צדוק   קלדרון אהרון   רוטשילד לודוויג יהודה
פירסט (מישל) יוליה   קלדרון משה
בת זוג: חיה וידה
  רוטשילד (וולהיים) סוזי שושנה
פירסט מנחם מנדל   קלדרון משה
הורים: חיים, שרה; בת זוג: אסתר; לידה: 1926
  רוטשילד סידה
פירסט קורט   קלר אשר   רוטשילד (פרנק) צילי
פירשט אפרים דוד   קלר לאה   רוטשילד שלמה
פירשט לאה   קנדר עלי   רייטר אפרים
פלום נתן שמואל   קרויזמן אריה   רכטמן (יגר) טובה
פלום (בלומן) רחל   קרויזמן חיים   רפפורט חנן
פלום שלמה דב   קרויזמן (פלונטין) צפורה   שחף (שטורך) קותי בן ציון
פריד דוד   קריינין אברהם   שטורך ארנסט
פריד קלרה   קריינין (ניימן) יוכבד   שטורך טוני
פרידמן מרים   קרקובסקי אשר ברוך   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה
פרשקר מקס משה   קרקובסקי טובה גיטל הינדה   שטינבך חזי יחזקאל
צור (אמיגה) דבורה   ראש (חוינה) פנינה   שיין מקס מרדכי
קבשנבסקי (צלר) הינדה   רוזנמן טובה   שיין (טפר) שרלוטה
קוהן שמואל   רוזנמן לוי
הורים: אברהם, שרה; בת זוג: טובה; לידה: 1898
  שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קוזי (רוטשילד) חנה   רוזנמן לוי
הורים: יצחק, רחל; בת זוג: נחמה; לידה: 1910
  שליט"א (שליטא) ישראל
קוסובסקי דוד   רוזנמן עקיבא   שניידרמן אסתר
קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)   רוטמן מרדכי יהודה   שניידרמן רחל