איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כדר אהרון   לסר (קסלר) בלומה   מלניק שיינה שושנה
כהן (ענטר) יפה ג'מילה   לסר משה   מלניק שמואל
כהן מכס משה   לפידות אליעזר   מצקין (וילנר) חנה אנני
כהן (רשגולין) פרידה   מורגנשטרן (צינוביץ) בתיה   מרגלית (מרגוליס) משה
כהן (הקסטר) רוזליה רחל   מורטנפלד יחזקאל   משנה יפה
כהן (חדד) שושנה   מזרחי יוסף בושרי   נאור (מזרחי) בנימין בני
כהן (יעקובי) שרה   מזרחי מנשה   נוסבוים (שימל) גולדה
לביא (מינכהאוזן) גרדה גאולה   מזרחי נחום   נוסבוים דוד
להמן יוסף   מזרחי רחל   סגיס יהודה
להמן (הייפרט) קרולה   מזרחי (יששכרוב) שרה   סלע (בלאושטיין) יהושע
לוי יהודה   מיט (דרילין) גיטל חיה   עמית (אמיגה) מנחם
לוי ימימה   מיט פנחס   פולק (אברמוביץ) חיה
לוי (יערי) מרים   מילר (וורנובסקי קוזלובסקי) חיה   פולק יוסף
לוי קוברסי יצחק   מימון (אלדהוד) סולטנה   פולק יעקב
לוין יעקב   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה   פולק משה
לוינסון (פלום) ברטה בתיה   מינכהאוזן מקס מאיר   פולק (גרוס) רחל
לוסטמן מאיר   מלבסקי (הוברמן) שולמית   פומרנץ יוסף
לוסטמן (הורנפלד) עדה   מלחן (עראמי) מרים   פיין יוסף
לופשטיין שמואל   מלכין (קזרנובסקי) צילה   פיכטלברג אברהם
לירון (אורישביץ) טוביה   מלניק צבי   פיכטלברג איתמר