איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הוברמן (ציפרשטיין) אסתר   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   חממי נסים
הורנפלד (טורם) לאה   ורש אליעזר   חממי עזרא
הורנפלד פאליק   זייצוב אברהם   חממי שמחה
היין זאב   זייצוב (פילנסקי) צפורה   טביב אהרון
הייפרט פרדיננד   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   טוניס שלמה
הילמן אהרון ברוך   זינגרמן (הלוי) צ'רנה   טופורובסקי (אזולאי) יהודית
הילמן (פוקס) צביה רחל   זינגרמן צבי   טורבינר (שרשבסקי) לאה
הירש (טרייזר) לילי   זלינגר ישראל איזי   טיטלמן חיים
הירש (הוס) פולה פרלה   זלמנסון שניאור   טיטלמן רבקה
הירש שמעון זיגפריד   זמל חיים היינץ   ימפולר (רבינסקי) לאה
הלבץ רחל   זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד   ינובסקי חיים עוזר
הלפרין (כהן) חיה   זק (פידלמן) נחמה חומה   יעקובי (גרשבנה) שינדל
הלפרין הכהן משה דוד   חויטיקה (חממי) מרים   יעקובי הלוי ברוך
וייס טוביה   חוינה יעקב   יעקובסון (חדד) מזל
וייס (אורבך) שרה   חוינה (אורמן) רבקה   יערי אשר
וילצ'יק וילי   חממי אברהם   יערי (גוטשלק, ון-דר-ולדה) קילה
וילצ'יק הוניגסברג (אוניקובר) רות   חממי אליהו   יערי (ון-דר-וולדה) שמואל (סמי)
וינטר חיים   חממי יעקב   ישכיל (חדד) שולמית שולה
וינטר יהודה   חממי יצחק   ישראלי (סטרץ) יעקב
וינטר פישל אפרים   חממי לאה   כדר אברהם