איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי חיים   אספורמוס אברהם   גונדלמן אברהם
אבישי יעקב   אספורמוס גרציה   גונדלמן (גפן) יפה
אבישי מנחם   אפשטיין ישראל   גורן (כהן, צופיה) שפרה
אבישי (אפרים) רבקה   אקרמן רבקה   גינדי עזרא
אורישביץ מרדכי   בוסי עובדיה   גינדי (כדריה) שרה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   בוסי שושנה   גיספן ישראל
אחיטוב אביגדור נטע   בידק לאה   גיספן (רעני) שושנה
אחיטוב חיה לאה   בידק מרדכי   גפן אסתר עטל
איזנברג חנן לייב   בלאושטיין אורי   גרדוס (זינגרמן) צפורה
איזנברג (יושפה) פנינה   בלאושטיין (רוזנבאום) מלכה   גרינברג (ביצ'יק) רחל
אייזן (לוינסקי) רבקה   בלייכר (קלר) בתיה   גרמן (טראומן) יולה איטה
אלגזי דוד פנחס   בן דור (בונודו) דב ברנרד   גרף (בלאושטיין) לאה לינה
אלון (דמבה) צפורה   בן דור (וינשטוק) שרה   דברה חיים אהרן
אלחננוף אליעזר   בן שמואל משה   דויטש דניאל
אלטורה ברונו   בר און (זייצוב) אראלה   דויטש מרים
אליאב (אורישביץ) רחל   ברון אברהם   דיסטנפלד פרידה
אלסטר יהודה   ברון רבקה   דיקמן רות
אלקון יצחק   גוטרמן יעקב   דמול (כהן) פרידה
אמיגה אברהם   גוטרמן מרים   הד (ג'דה) מרגלית
אמיגה (גינדי) עדינה זקיה   גולדברג (פרייס) שרה   הדני (בריל) נטיעה