איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי חיים   בן דור (בונודו) דב ברנרד   דויטש מרים
אבישי יעקב   בן דור (וינשטוק) שרה   דיסטנפלד פרידה
אבישי מנחם   בן שמואל משה   דיקמן רות
אבישי (אפרים) רבקה   בר און (זייצוב) אראלה   דמול (כהן) פרידה
אורישביץ מרדכי   ברון אברהם   הד (ג'דה) מרגלית
אורישביץ (צוזמר) שושנה   ברון רבקה   הדני (בריל) נטיעה
אחיטוב אביגדור נטע   גוטרמן יעקב   הוברמן (ציפרשטיין) אסתר
אחיטוב חיה לאה   גוטרמן מרים   הורנפלד (טורם) לאה
איזנברג חנן לייב   גולדברג (פרייס) שרה   הורנפלד פאליק
איזנברג (יושפה) פנינה   גונדלמן אברהם   היין זאב
אייזן רבקה   גונדלמן (גפן) יפה   הייפרט פרדיננד
אלחננוף אליעזר   גורן (כהן, צופיה) שפרה   הילמן אהרון ברוך
אליאב (אורישביץ) רחל   גינדי עזרא   הילמן (פוקס) צביה רחל
אמיגה אברהם   גינדי (כדריה) שרה   הירש (טרייזר) לילי
אמיגה (גינדי) עדינה זקיה   גיספן ישראל   הירש (הוס) פולה פרלה
אספורמוס אברהם   גיספן (רעני) שושנה   הירש שמעון זיגפריד
אספורמוס גרציה   גפן אסתר עטל   הלבץ רחל
בידק לאה   גרינברג (ביצ'יק) רחל   הלפרין (כהן) חיה
בידק מרדכי   דברה חיים אהרן   הלפרין הכהן משה דוד
בלייכר (קלר) בתיה   דויטש דניאל   וייס ארוין ישראל