איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רייך רבקה   שטינבך משה דב   שניידר (כרפס) רחל
רייס יוסף   שטינמן (מורך) מרגלית   שנרפ (רוזנטל) בטי
רינגר לאה   שטרסלר אהרון   שפירא (מילר) אסתר
רצון (ג'מיל) טובה   שטרסלר יהושע   שפירא (הנדלר) חנה
שביט (פוקס) נעמי   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי   שק (ליבמן) טובה
שוורץ (מימון) בלומה   שלינגבוים אסתר מלכה   שקובסקי (גלזר) רעיה
שוסטר (הורנפלד) הניה   שלינגבוים יהושע   שריג גבריאל
שוסטר יוסף   שמחון ישראל אבנר   שריג (שפירא) פנינה פאולה
שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה   שמר (שמרלר) צבי   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
שטוקהמר יהושע   שניידר יעקב
הורים: שרגא מאיר, בריינה; בת זוג: רחל; לידה: 1910
  שרף יחזקאל
שטוקהמר נחמיה   שניידר יעקב
הורים: משה, שרה; בת זוג: רבקה; לידה: 1909
   
שטוקהמר שכנא   שניידר (קוץ) רבקה