איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרידריך יצחק   קוצין שלמה   קרצ'בסקי (כהן) הלן
פרידריך ישעיהו   קוקוטק טוביה   קשת (מונק) שושנה
פרלמן נחמן   קורן ישעיהו   רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר
פרנקנשטיין מרטין שמואל   קיפניס לוין   רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה
צוקר (שרמן) חיה   קירז'נר (הולצברג) רחל   רבינוביץ משה קופמן
צוקר יהודה   קירשט (גבירץ) שרה   רוזנטהל פלורה
צוקר יצחק   קליביצקי (שרף) שולמית   רוזנטהל ראובן רוברט
צוקרמן אברהם   קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי
צוקרמן (הורביץ) שרונה   קנה הרי ארי   רוזנטל פאול שמעון
צימלגיסר אשר   קנה מאיר מקס   רוזנמן אריקה
צימלגיסר חיה   קנה (קזאן) מורה מרים   רוזנמן יצחק
צנזור אלזה עליזה   קנר אהרון   רוזנמן נחמה
צנזור אמיל עמנואל   קנר (בלומנר) ברטה   רוזנמן (רודיך) רבקה
קובובי (קובוביצקי) שאול   קרויטורו מאיר   רוזנמן שמואל אמיל
קובוביצקי יהודית   קרויטרו (קרויטורו) חנה   רוזנר (ראוכברגר) חנה
קובלסקי (אברוך) פנינה   קרוניק שלמה   רוזנר צבי
קובלסקי שמעון   קרוק (ורטהיים) צילה   רון (רוזנמן) אברהם
קויפמן ינטה   קרייס (קוריטובסקי) רות אינגבורג   רון (ורנץ) אליהו
קויפמן שמואל   קרניאלי (נגלברג) לאה   רזניק שמריהו
קופר גרשון   קרסנובסקי זליג   רייך יהודה