איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פיין (אכטמן) צביה   פרנקנשטיין מרטין שמואל   קיפניס לוין
פינקלשטיין שוהם (קרויטורו) אסתרינה יטי   צוקר (שרמן) חיה   קירז'נר (הולצברג) רחל
פינקלשטיין שוהם יצחק יוז'י   צוקר יהודה   קירשט (גבירץ) שרה
פירסט אברהם   צוקר יצחק   קלדרון חיים
פירסט (רודנהאוזן) בטי   צוקרמן אברהם   קלדרון שרה
פירסט (קאהן) חוה אנה   צוקרמן (הורביץ) שרונה   קליביצקי (שרף) שולמית
פישמן (פלדמן) איטה   צימלגיסר אשר   קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה
פישמן יעקב יוסף   צימלגיסר חיה   קנה הרי ארי
פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה   צנזור אלזה עליזה   קנה מאיר מקס
פלג (צימלגיסר) קלמן   צנזור אמיל עמנואל   קנה (קזאן) מורה מרים
פליישר (לבנטל) חיה   קובובי (קובוביצקי) שאול   קנר אהרון
פסטרנק (קרייניוק) סימה   קובוביצקי יהודית   קנר (בלומנר) ברטה
פרוידנטל (רייך) טובה   קובלסקי (אברוך) פנינה   קרויטורו מאיר
פרידמן חיים   קובלסקי שמעון   קרויטרו (קרויטורו) חנה
פרידמן טובה גיטל   קויפמן ינטה   קרוניק שלמה
פרידמן (מרגלית זוסמן) פנינה   קויפמן שמואל   קרוק (ורטהיים) צילה
פרידריך (פרידהבר) אסתר   קופר גרשון   קרייס (קוריטובסקי) רות אינגבורג
פרידריך יצחק   קוצין שלמה   קרניאל (אדלר) עדה
פרידריך ישעיהו   קוקוטק טוביה   קרניאלי (נגלברג) לאה
פרלמן נחמן   קורן ישעיהו   קרסנובסקי זליג