איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לוי (כהן) רוזה   מילר לייבל אריה   סופר יצחק
לוין לנה הלנה   מילר (לנצביצקי) רחל   סטרכילביץ משה
לוינשטיין לואיס אשר   מילר שמעון   סטרכילביץ רחל רובינה
לוינשטיין משה   מימון (מוזלמן) חוה   סלע (פרידריך) בת שבע
לוינשטיין נפתלי   מימון מנחם מנדל   סמברג רבקה
לוינשטיין (קאהן) פלורה שמחה   מכנר אריה   ספיר (ברוור) לאה
לזנגה מרדכי דב   מלי (הנדלר) דבורה   ספקטור אריה
לזנגה (פדר) מרים   מלמוד יששכר שוכר   ספקטור חיים
ליבל (ליטמן) אטוש   מלמוד (יקיר) פנינה פרל   ספקטור מאיר
ליבל דוד   מנדלבום שרה   ספקטור (בקר) שרה
ליס אריה   מרגלית (מרגוליס) דוד   עשהאל (לבנטל) מרים מירה
לנדקר (הנוך) קטי   מרגלית (גפנר) מלכה   פאר שחורה
מדליה (שטרנפלד פדרליין) חנה   מרקוס ברוך ברונו   פדר (פרידמן) חיה
מדמוני סעידה   מרקוס (פרוס) מרים   פדרליין אברהם אוטו
מורגנשטרן חנה   מרקוס (רפי) רפאל   פדרליין אהרון
מורגנשטרן יעקב   נאור (אמיגה) זהבה   פדרליין (יפה) רלה
מורך אברהם   נגלברג גיזה   פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה
מורך (פרידמן) דבורה   נגלברג יהושע אוסקר   פומרנץ מרדכי
מורך יוסף   נווה (שטרסלר) אסתר   פטר (פינקלשטיין) טובה
מזרחי (כהן) שמחה   נעם (פרידמן) נעמי   פייגלזון ראובן