איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לנדקר (הנוך) קטי   מרקוס ברוך ברונו   פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה
מדמוני סעידה   מרקוס (פרוס) מרים   פומרנץ מרדכי
מורגנשטרן חנה   מרקוס (רפי) רפאל   פטר (פינקלשטיין) טובה
מורגנשטרן יעקב   נאור (אמיגה) זהבה   פייגלזון ראובן
מורך אברהם   נגלברג גיזה   פיין (אכטמן) צביה
מורך דבורה   נגלברג יהושע אוסקר   פינקלשטיין שוהם (קרויטורו) אסתרינה יטי
מורך יוסף   נווה (שטרסלר) אסתר   פינקלשטיין שוהם יצחק יוז'י
מזרחי (כהן) שמחה   נעם (פרידמן) נעמי   פירסט אברהם
מילר לייבל אריה   סופר יצחק   פירסט (רודנהאוזן) בטי
מילר (לנצביצקי) רחל   סטרכילביץ משה   פירסט (קאהן) חוה אנה
מילר שמעון   סטרכילביץ רחל רובינה   פישמן (פלדמן) איטה
מימון (מוזלמן) חוה   סלע (פרידריך) בת שבע   פישמן יעקב יוסף
מימון מנחם מנדל   סמברג רבקה   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה
מלי (הנדלר) דבורה   ספיר (ברוור) לאה   פלג (צימלגיסר) קלמן
מלמוד יששכר שוכר   ספקטור אריה   פליישר (לבנטל) חיה
מלמוד (יקיר) פנינה פרל   ספקטור חיים   פסטרנק (קרייניוק) סימה
מנדלבום שרה   ספקטור מאיר   פרוידנטל (רייך) טובה
מרגלית (מרגוליס) דוד   ספקטור (בקר) שרה   פרידמן חיים
מרגלית (גפנר) מלכה   עשהאל (לבנטל) מרים מירה   פרידמן טובה גיטל
מרגריטה מרגלית הנוך   פדר (פרידמן) חיה   פרידמן (מרגלית זוסמן) פנינה