איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ויסמן (פלץ) זהבה גולדה   טביב (קנטרוביץ) חנה   כהן (נוסבאום) מלכה מיטה
ויסמן ישראל   טורנינסקי שמואל   כהן נפתלי היינץ
ויסמן נפתלי   טפר (קליין) חנה   כהן עפרה
ולד (שירצקי) חנה אני   טפר ישראל   כהן ארזי שלמה חי
ולד יחיאל   יברבוים שמחה   כנפי אריה
ולד נתן   יואל אפרים תאודור   כנפי (דישבק) בלהה
ופסי רפאל   יזרסקי דב   כנפי (קרילובצקי) בן ציון
ורניק ישראל   ימשון יוסף   כנפי דוד
ורנץ חנה   ימשון יצחק   כפיר (ליבל) מיכאל
ורנץ מנחם מנדל   ימשון (רובינשטיין) שרה   כפיר (ליבל) נחום
ורשאואר ארנולד   ינובסקי (מלניצקי) נחמה   כץ אפרים
זבודניק בתיה   יעקובי (ורשאואר) הרטה   לבנטל אברהם
זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   יעקובי וולטר   לבנטל יעקב
זומרפלד היינץ שמואל   יפת סלומון   לבנטל (צימבלר) פרומיט
זילברמן (וינברג) דבורה   כדר עובדיה   לבנטל צפורה
זינגר (כהן) הניה   כדר (מזרחי) שרה   לדין (נגלברג) הדסה
זלינגר (צוקרמן) אסתר   כהן אהרון   לוי אברהם
חוינה (מלינרסקי) ברוריה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה
חזין אליהו   כהן יעקב   לוי (קאשי) טובה
חזין דוד   כהן מלכה   לוי יחזקאל