איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   יעקובי וולטר   לבנטל יעקב
זומרפלד היינץ שמואל   יפת סלומון   לבנטל (צימבלר) פרומיט
זילברמן (וינברג) דבורה   כדר עובדיה   לבנטל צפורה
זינגר (כהן) הניה   כדר (מזרחי) שרה   לדין (נגלברג) הדסה
זלינגר (צוקרמן) אסתר   כהן אהרון   לוי אברהם
חוינה (מלינרסקי) ברוריה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה
חזין אליהו   כהן יעקב   לוי (קאשי) טובה
חזין דוד   כהן מלכה   לוי יחזקאל
טביב (קנטרוביץ) חנה   כהן (נוסבאום) מלכה מיטה   לוי (כהן) רוזה
טורנינסקי שמואל   כהן נפתלי היינץ   לוין לנה הלנה
טפר (קליין) חנה   כהן עפרה   לוינשטיין לואיס אשר
טפר ישראל   כהן ארזי שלמה חי   לוינשטיין משה
יברבוים שמחה   כנפי אריה   לוינשטיין נפתלי
יואל אפרים תאודור   כנפי (דישבק) בלהה   לוינשטיין (קאהן) פלורה שמחה
יזרסקי דב   כנפי (קרילובצקי) בן ציון   לזנגה מרדכי דב
ימשון יוסף   כנפי דוד   לזנגה (פדר) מרים
ימשון יצחק   כפיר (ליבל) מיכאל   ליבל (ליטמן) אטוש
ימשון (רובינשטיין) שרה   כפיר (ליבל) נחום   ליבל דוד
ינובסקי (מלניצקי) נחמה   כץ אפרים   ליס אריה
יעקובי (ורשאואר) הרטה   לבנטל אברהם   לנדקר (הנוך) קטי