איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולצמן יוסף   האנובר (כהן) רוזה   וולקוביץ איצו יצחק
גורביץ (גולדברג) שרה   הוברמן (אברוך) חסידה   וולקוביץ (זליגמן) בתיה
גורדון (ולד) רבקה   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה   וילנר יצחק
גורודצקי (גלזר) דבורה   הוכברגר צבי   וינברג יחיאל
גינדי הכהן מנחם   הופמן שלמה   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   היין מנשה   וינטר מלכה
גלזר אלחנן   היין צבי   וינר יהודה
גלזר דובה   היין רות   וינר נחום
גלזר שמואל   הייפרט (חוינה) יוכבד   ויסמן (פלץ) זהבה גולדה
גפן דוברנוש   הילזנרט ארנון   ויסמן ישראל
גפן חנה   הילזנרט משה מקס   ויסמן נפתלי
גרינברג ברוך   הילזנרט שלמה   ולד (שירצקי) חנה אני
גרינברג נחמה   הירש משה מרטין   ולד יחיאל
דויטש (ימשון) אסתר   הירשברוך (להמן) פרידה   ולד נתן
דויטש פרידה אסתר   הירשברוך פרץ   ופסי רפאל
דומנייביץ אליעזר   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   ורניק ישראל
דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   המבורגר הרברט אליעזר   ורנץ חנה
דורון (דורוגויר) יוסף   הנדלר (קדישביץ) בתיה   ורנץ מנחם מנדל
דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל   הנדלר דוד שלמה   ורשאואר ארנולד
דנציגר שמחה בונים   וולפרט אורי הלמוט   זבודניק בתיה