איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדוסר גניה   גרינברג ברוך   הילזנרט שלמה
גולדנזון (קליין) חנה   גרינברג נחמה   הירש משה מרטין
גולדנזון מנחם   דויטש (ימשון) אסתר   הירשברוך (להמן) פרידה
גולדנסקי אריה   דויטש פרידה אסתר   הירשברוך פרץ
גולדשטיין אלקה   דומנייביץ אליעזר   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע
גולדשטיין דב   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   המבורגר הרברט אליעזר
גולדשטיין שלמה   דורון (דורוגויר) יוסף   הנדלר (קדישביץ) בתיה
גולצמן יוסף   דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל   הנדלר דוד שלמה
גורביץ (גולדברג) שרה   דנציגר שמחה בונים   וולפרט אורי הלמוט
גורדון (ולד) רבקה   האנובר (כהן) רוזה   וולקוביץ איצו יצחק
גורודצקי (גלזר) דבורה   הוברמן (אברוך) חסידה   וולקוביץ (זליגמן) בתיה
גינדי הכהן מנחם   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה   וילנר יצחק
גינצבורג (שפירא) גירה   הוכברגר צבי   וינברג יחיאל
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   הופמן שלמה   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה
גלזר אלחנן   היין מנשה   וינטר מלכה
גלזר (ברוורמן) דובה   היין צבי   וינר יהודה
גלזר שמואל   היין רות   וינר נחום
גפן דוברנוש   הייפרט (חוינה) יוכבד   ויסברג (שוורצשטיין) אהובה לוצי
גפן חנה   הילזנרט ארנון   ויסברג אריה
גפני יוסף   הילזנרט משה מקס   ויסברג חנוך