איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (שבות רופא) רינה   ביץ (לנדגרטן) חוה   בר אילן (וינברג) פניה
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   בלום שושנה   ברוור אסתר
אברוך חנינא   בלומנר דוד   ברוור חיה
אברוך יצחק אייזיק   בלומנר (לם) זיסל   ברוור מנחם
אברוך משה   בלי יעקב   ברויטמן נתן
אברוך שבתאי   בלי שושנה   ברויטמן (וילסון) צפורה
אהרוני (מזרחי) אהרון   בלקינד לרמן לאה   ברזילי (פירשט) חיה
אהרוני (חכים) שרה   בן דוד זינה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי
אלפרין זאב   בן דור (דירקטור) עדה   ברקוביץ חיים
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן חור (מרגלית) שרה   ברקוביץ מרים
אנגל (ספקטור) צפורה   בן יעקב (מרגלית) שולמית   ג'מיל אהרון
אקמן (מורך) יפה   בן שמחון בן ציון   ג'מיל זכריה
ארגוב (מילר) בלה בלהה   בן שמחון לוי   ג'מיל (ימיני) חממה
ארד (רייך) חוה   בן שמחון (עמיאל) שמחה   גבירץ (ארליך) אלקה
ארזי משה   בקר אריה   גולדברג (צנג) טובה
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   בקר יעקב   גולדברג צבי
בורק (רבינוביץ) טובה   בקר (סובול) לאה   גולדוסר גניה
בורק יוסף   בקר משה   גולדנזון (קליין) חנה
בורק פרידה   בקר רחל   גולדנזון מנחם
בידלובסקי משה   בקר שמואל   גולדנסקי אריה