איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (שבות רופא) רינה   בלומנר (לם) זיסל   ברוור מנחם
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   בלי יעקב   ברויטמן נתן
אברוך חנינא   בלי שושנה   ברויטמן (וילסון) צפורה
אברוך יצחק אייזיק   בלקינד לרמן לאה   ברזילי (פירשט) חיה
אברוך משה   בן דוד זינה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי
אברוך שבתאי   בן דור (דירקטור) עדה   ברקוביץ חיים
אלפרין זאב   בן חור (מרגלית) שרה   ברקוביץ מרים
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן יעקב (מרגלית) שולמית   ג'מיל אהרון
אנגל (ספקטור) צפורה   בן שמחון בן ציון   ג'מיל זכריה
אקמן (מורך) יפה   בן שמחון לוי   ג'מיל (ימיני) חממה
ארגוב (מילר) בלה בלהה   בן שמחון (עמיאל) שמחה   גבירץ (ארליך) אלקה
ארד (רייך) חוה   בקר אריה   גולדברג (צנג) טובה
ארזי משה   בקר יעקב   גולדברג צבי
בורוכוביץ צביה   בקר (סובול) לאה   גולדוסר גניה
בורק (רבינוביץ) טובה   בקר משה   גולדנסקי אריה
בורק יוסף   בקר רחל   גולדשטיין אלקה
בורק פרידה   בקר שמואל   גולדשטיין דב
בידלובסקי משה   בר אילן (וינברג) צפורה פניה   גולדשטיין שלמה
ביץ (לנדגרטן) חוה   ברוור אסתר   גורביץ (גולדברג) שרה
בלומנר דוד   ברוור חיה   גורדון (ולד) רבקה