איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (שבות רופא) רינה   ביץ (לנדגרטן) חוה   ברוור אסתר
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   בלומנר דוד   ברוור חיה
אברוך חנינא   בלומנר (לם) זיסל   ברוור מנחם
אברוך יצחק אייזיק   בלי יעקב   ברויטמן נתן
אברוך משה   בלי שושנה   ברויטמן (וילסון) צפורה
אברוך שבתאי   בלקינד לרמן לאה   ברזילי (פירשט) חיה
אהרוני (מזרחי) אהרון   בן דוד זינה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי
אהרוני (חכים) שרה   בן דור (דירקטור) עדה   ברקוביץ חיים
אלפרין זאב   בן חור (מרגלית) שרה   ברקוביץ מרים
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן יעקב (מרגלית) שולמית   ג'מיל אהרון
אנגל (ספקטור) צפורה   בן שמחון בן ציון   ג'מיל זכריה
אקמן (מורך) יפה   בן שמחון לוי   ג'מיל (ימיני) חממה
ארגוב (מילר) בלה בלהה   בן שמחון (עמיאל) שמחה   גבירץ (ארליך) אלקה
ארד (רייך) חוה   בקר אריה   גולדברג (צנג) טובה
ארזי משה   בקר יעקב   גולדברג צבי
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   בקר (סובול) לאה   גולדוסר גניה
בורק (רבינוביץ) טובה   בקר משה   גולדנזון (קליין) חנה
בורק יוסף   בקר רחל   גולדנזון מנחם
בורק פרידה   בקר שמואל   גולדנסקי אריה
בידלובסקי משה   בר אילן (וינברג) פניה   גולדשטיין אלקה