איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (שבות רופא) רינה   בלומנר (לם) זיסל   ברזילי (פירשט) חיה
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   בלקינד לרמן לאה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי
אברוך חנינא   בן דוד זינה   ברקוביץ חיים
אברוך יצחק אייזיק   בן דור (דירקטור) עדה   ברקוביץ מרים
אברוך משה   בן חור (מרגלית) שרה   ג'מיל אהרון
אברוך שבתאי   בן יעקב (מרגלית) שולמית   ג'מיל זכריה
אלפרין זאב   בן שמחון בן ציון   ג'מיל (ימיני) חממה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן שמחון לוי   גבירץ (ארליך) אלקה
אנגל (ספקטור) צפורה   בן שמחון (עמיאל) שמחה   גולדברג (צנג) טובה
אקמן (מורך) יפה   בקר אריה   גולדברג צבי
ארגוב (מילר) בלה בלהה   בקר יעקב   גולדוסר גניה
ארד (רייך) חוה   בקר (סובול) לאה   גולדנסקי אריה
ארזי משה   בקר משה   גולדשטיין אלקה
בורוכוביץ צביה   בקר רחל   גולדשטיין דב
בורק (רבינוביץ) טובה   בקר שמואל   גולדשטיין שלמה
בורק יוסף   ברוור אסתר   גורביץ (גולדברג) שרה
בורק פרידה   ברוור חיה   גורדון (ולד) רבקה
בידלובסקי משה   ברוור מנחם   גורודצקי (גלזר) דבורה
ביץ (לנדגרטן) חוה   ברויטמן נתן   גינדי הכהן מנחם
בלומנר דוד   ברויטמן (וילסון) צפורה   גלוברמן (גוטרמן) הדסה