איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (שבות רופא) רינה   בלקינד לרמן לאה   ברקוביץ חיים
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   בן דוד זינה   ברקוביץ מרים
אברוך חנינא   בן דור (דירקטור) עדה   ג'מיל אהרון
אברוך יצחק אייזיק   בן חור (מרגלית) שרה   ג'מיל זכריה
אברוך משה   בן שמחון בן ציון   ג'מיל (ימיני) חממה
אברוך שבתאי   בן שמחון לוי   גבירץ אלקה
אלפרין זאב   בן שמחון (עמיאל) שמחה   גולדברג טובה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בקר אריה   גולדברג צבי
אקמן (מורך) יפה   בקר יעקב   גולדוסר גניה
ארגוב (מילר) בלה   בקר (סובול) לאה   גולדנסקי אריה
ארד (רייך) חוה   בקר משה   גולדשטיין אלקה
ארזי משה   בקר רחל   גולדשטיין דב
בורוכוביץ צביה   בקר שמואל   גולדשטיין שלמה
בורק (רבינוביץ) טובה   ברוור אסתר   גורביץ (גולדברג) שרה
בורק יוסף   ברוור חיה   גורדון (ולד) רבקה
בורק פרידה   ברוור מנחם   גורודצקי (גלזר) דבורה
בידלובסקי משה   ברויטמן נתן   גינדי הכהן מנחם
ביץ (לנדגרטן) חוה   ברויטמן (וילסון) צפורה   גלוברמן הדסה
בלומנר דוד   ברזילי (פירשט) חיה   גלזר אלחנן
בלומנר (לם) זיסל   ברק (ברוקשצ'יק) צבי   גלזר דובה