איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (שבות רופא) רינה   בורק יוסף   בקר יעקב
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   בורק פרידה   בקר (סובול) לאה
אברוך חנינא   בידלובסקי משה   בקר משה
אברוך יצחק אייזיק   ביץ (לנדגרטן) חוה   בקר רחל
אברוך משה   בכר שושנה   בקר שמואל
אברוך שבתאי   בלום שושנה   בר אילן (וינברג) פניה
אהרוני (מזרחי) אהרון   בלומנר דוד   ברוור אסתר
אהרוני (חכים) שרה   בלומנר (לם) זיסל   ברוור חיה
אלנברג מינה   בלי יעקב   ברוור מנחם
אלפרין זאב   בלי שושנה   ברויטמן נתן
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בליץ סוזי   ברויטמן (וילסון) צפורה
אנגל (ספקטור) צפורה   בלקינד לרמן לאה   ברזילי (פירשט) חיה
אקמן (מורך) יפה   בן דוד זינה   ברזלאי (מזורק) רחל
ארגוב (מילר) בלה בלהה   בן דור (דירקטור) עדה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי
ארד (רייך) חוה   בן חור (מרגלית) שרה   ברקוביץ חיים
ארזי משה   בן יעקב (מרגלית) שולמית   ברקוביץ מרים
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   בן שמחון בן ציון   ג'מיל אהרון
בורנשטיין זהבה   בן שמחון לוי   ג'מיל זכריה
בורנשטיין יהודה   בן שמחון (עמיאל) שמחה   ג'מיל (ימיני) חממה
בורק (רבינוביץ) טובה   בקר אריה   גבירץ (ארליך) אלקה