איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (שבות רופא) רינה   בידלובסקי משה   בקר שמואל
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   ביץ (לנדגרטן) חוה   בר אילן (וינברג) פניה
אברוך חנינא   בלום שושנה   ברוור אסתר
אברוך יצחק אייזיק   בלומנר דוד   ברוור חיה
אברוך משה   בלומנר (לם) זיסל   ברוור מנחם
אברוך שבתאי   בלי יעקב   ברויטמן נתן
אהרוני (מזרחי) אהרון   בלי שושנה   ברויטמן (וילסון) צפורה
אהרוני (חכים) שרה   בלקינד לרמן לאה   ברזילי (פירשט) חיה
אלנברג מינה   בן דוד זינה   ברק (ברוקשצ'יק) צבי
אלפרין זאב   בן דור (דירקטור) עדה   ברקוביץ חיים
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן חור (מרגלית) שרה   ברקוביץ מרים
אנגל (ספקטור) צפורה   בן יעקב (מרגלית) שולמית   ג'מיל אהרון
אקמן (מורך) יפה   בן שמחון בן ציון   ג'מיל זכריה
ארגוב (מילר) בלה בלהה   בן שמחון לוי   ג'מיל (ימיני) חממה
ארד (רייך) חוה   בן שמחון (עמיאל) שמחה   גבירץ (ארליך) אלקה
ארזי משה   בקר אריה   גולדברג (צנג) טובה
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   בקר יעקב   גולדברג צבי
בורק (רבינוביץ) טובה   בקר (סובול) לאה   גולדוסר גניה
בורק יוסף   בקר משה   גולדנזון (קליין) חנה
בורק פרידה   בקר רחל   גולדנזון מנחם