איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (ניניו) דבורה   ביגלמן יצחק   ברינקר אהרון אליעזר
אוליאר חנוך   ביגלמן פרץ   ברינקר (בונים) פסיה פולה
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   ביגלמן (בזר) צפורה   ברניצקי ריטה רחל
אופיר (שטויער) מנחם   ביץ יצחק   ברנשטיין אליעזר
איזלנד מלכה   בלאו ראובן ארנסט   ברקוביץ חנוך
אליזוב בן ציון   בלום מנחם   ברקוביץ (טפר) טליה
אליזוב (שווילי) לובה   בלנקמן (לאונר) אורה   גולדמן יהושע
אליזוב מיכאל   בן יוסף משה   גולדמן מנחם מנדל
אליזוב משה   בן שחר (משתילים) אורי   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה
אליזוב פארי   בן שחר (משתילים) זאב   גולדמן צבי ג'ינגי
אליזוב פנחס   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גולדמן (שיביץ) צפורה
אליזוב שמואל   בן שחר (משתילים) יהודה זלמן   גולדשטיין יוסף
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בן שחר (משתילים) שאול   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה
אפשטיין אהרון ארתור   בקר אריה   גוליברודה יוסף
אפשטיין טובה גרטרוד   בקר יצחק   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
אפשטיין מקס מרדכי   בקר מנחם   גולן (גולדשטיין) שמחה
ארקין אהרון   בקר פרידה   גורפיין אשר
ארקין יוסף   בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   גינדי (כדריה) מזל
ארקין פרידה   ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   גינצבורג (גינזבורג) זאב
ארקין שמעון   ברזילי (שמאי) סימה   גלוזמן דב ברל