איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (ניניו) דבורה   ביגלמן פרץ   ברניצקי ריטה רחל
אוליאר חנוך   ביגלמן (בזר) צפורה   ברנשטיין אליעזר
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   ביץ יצחק   ברקוביץ חנוך
אופיר (שטויער) מנחם   בלאו ראובן ארנסט   ברקוביץ (טפר) טליה
אליזוב בן ציון   בלנקמן (לאונר) אורה   גולדמן יהושע
אליזוב (שווילי) לובה   בן יוסף משה   גולדמן מנחם מנדל
אליזוב מיכאל   בן שחר (משתילים) אורי   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה
אליזוב משה   בן שחר (משתילים) זאב   גולדמן צבי ג'ינגי
אליזוב פארי   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גולדמן (שיביץ) צפורה
אליזוב פנחס   בן שחר (משתילים) יהודה זלמן   גולדשטיין יוסף
אליזוב שמואל   בן שחר (משתילים) שאול   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בקר אריה   גוליברודה יוסף
אפשטיין אהרון ארתור   בקר יצחק   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
אפשטיין טובה גרטרוד   בקר מנחם   גולן (גולדשטיין) שמחה
אפשטיין מקס מרדכי   בקר פרידה   גורפיין אשר
ארקין אהרון   בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   גינדי (כדריה) מזל
ארקין יוסף   ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   גינצבורג (גינזבורג) זאב
ארקין פרידה   ברזילי (שמאי) סימה   גלוזמן דב ברל
ארקין שמעון   ברינקר אהרון אליעזר   גלוזמן (ארביטמן) סימה
ביגלמן יצחק   ברינקר (בונים) פסיה פולה   גרובס ישראל