איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צרפתי אהרון   רוזנטל (צוקרמן) בתיה בוזיה   שטראוס (יפה) פרידה
קאהן גבריאל   רוזנר (יעקובובסקי) לאוני ליבה   שינדלר ישעיהו
קוסובסקי עוזי עוזר   רוזנר רודולף רפאל   שינדלר (גולדשטיין) פנינה
קפולסקי אריה לייב   רוט אוריאל   שלינגבוים משה
קרומהולץ אברהם לואי   רזניק מרים   שלינגבוים (קוטקובסקי) צפורה
קריגר פאול   ריינגולד חנה   שמאי משה
קריגר קלרה   ריינגולד משה   שמוקלר דוד
רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה   ריכטר (חן) זלדה הרטה   שנרפ שנהב אריה ליאו
רוהר (לבה) חנה   שאלתיאל מריוס מאיר   שקולניק (לנדה) מרים
רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה   שוורץ (הולצר) חנה   שרצ'יק (קופלר) קלרה
רוזנבאום יצחק   שטינברג אריה    
רוזנבאום מקס   שטראוס (רוזנבאום) טרודה