איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הדני (דויטש) ארנסט   זוסמן ליאו   ירושלמי צבי
הולצר אברהם   זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה   ירושלמי (פלום) צילה סציליה
הולצר ארנסטינה   זלינגר ברכה ברטה   כהן יואל
הולצר מרים   זלמנסון יהושע זאשה   כהן ארזי (מזרחי) ויקטוריה
הולצר פנחס פאול   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   כץ (לבה) חוה
הולצר קרל דוד   חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   לבה חיים
הולצר רבקה   חדד צדוק   לבה מכס מנחם
המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   חן (פיבך) אסתר   לבה (לוין) פלה צפורה
המאירי (קרויטורו) דניאל   חן חיים   לביאנט אהרון
הס אריה לוטר   חן (קופמן) עקיבא   לביאנט (קרומהולץ) בטי
ווטרמן אליהו   טורקיה בתיה   לביאנט דבורה
ווטרמן (סימון) בטסי בתיה   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה   לוי (טורקיה) גניה
ווטרמן רפאל   טרויהולד תורן חיים הרברט   לוי (גנני) משה
וולובלסקי (קובל) בתיה   טרכטנברג אלכסנדר סנדר   לוי (גנני) שאול
וינר (האנובר) סידוניה דוני   יושע (פרדו) אסתר   לויטה אליהו
וקסלר (קפלן) טובה   יושע שמואל   לויפר הרמן צבי
וקסלר שלמה   יזרסקי (וולמן) חנה   לזובסקי יוסף
ורדי ד"ר   יזרסקי יוסף   לזובסקי (וולינסקי) שפרה
זהבי (גוטנסקי) אסתר   ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק   לנדה אריה
זוסמן (מליבסקי) אינה   ירושלמי נתן שמואל   לנדה מנחם