איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הדני (דויטש) ארנסט   זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה   ירושלמי (פלום) צילה סציליה
הולצר אברהם   זלינגר ברכה ברטה   כהן יואל
הולצר ארנסטינה   זלמנסון יהושע זאשה   כהן ארזי (מזרחי) ויקטוריה
הולצר מרים   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   כץ (לבה) חוה
הולצר פנחס פאול   חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   לבה חיים
הולצר קרל דוד   חדד צדוק   לבה מכס מנחם
הולצר רבקה   חן (פיבך) אסתר   לבה (לוין) פלה צפורה
המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   חן חיים   לביאנט אהרון
המאירי (קרויטורו) דניאל   חן (קופמן) עקיבא   לביאנט (קרומהולץ) בטי
הס אריה לוטר   טורקיה בתיה   לביאנט דבורה
ווטרמן אליהו   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה   לוי (טורקיה) גניה
ווטרמן (סימון) בטסי בתיה   טרויהולד תורן חיים הרברט   לוי (גנני) משה
ווטרמן רפאל   טרכטנברג אלכסנדר סנדר   לוי (גנני) שאול
וולובלסקי (קובל) בתיה   יושע (פרדו) אסתר   לויטה אליהו
וינר (האנובר) סידוניה דוני   יושע שמואל   לויפר הרמן צבי
וקסלר (קפלן) טובה   יזרסקי (וולמן) חנה   לזובסקי יוסף
וקסלר שלמה   יזרסקי יוסף   לזובסקי (וולינסקי) שפרה
ורדי ד"ר   ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק   לנדה אריה
זהבי (גוטנסקי) אסתר   ירושלמי נתן שמואל   לנדה מנחם
זוסמן ליאו   ירושלמי צבי   לנדה (ברלינגר) רחל