איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) אברהם   ביביס יצחק   גורלסקי (גורלניק) בלה
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   ביגלאיזן (פוזננסקי) חיה לנה   גלזר אדית
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   ביגלאיזן משה   גלזר ארתור
אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   בידלובסקי בתיה   גלנץ (איידלשטיין) פרידה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   בלכר (מייבלום) פנינה   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   בן ארצי (מזרחי אבירם) שפיאה סופיה   גפן יוסף
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   בן דרור דב   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אייכהולץ וילי זאב   בן חור (הולצר) חנה   דברה יהודית
איל (שלינגבוים) חיה   בן יעקב עמנואלה   דואק (כהן ארזי) שושנה
אפרים שאול   בן צבי (גולדשטיין) דינה רבקה   דוידוביץ (לזובסקי) שרה
אפרים (חממי) שמחה   בנדר (פלדמן) בת שבע   דיסטנפלד דוד
אריה (אניספלד) דורה דבורה   בנימין נסים   דיסטנפלד (האקר) חיה
ארליך דב   בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   דן ד"ר
ארליך (גורביץ) לאה   ברניצקי (ויסר) ציונה   דנציגר פרידה
ארליך משה   גוטגולד צפורה   האן אליהו ארנסט זיגפריד
ארליך שלמה   גולדברג (ארליך) מרים   האן טומס טומי
בוכסטר (סגל) צביה   גולדשטיין יעקב לייב   האן (גורדון) סוניה
בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   גולדשטיין לאה זיסל   הברפלד אליעזר לצי
בורוכוביץ שלמה   גולי (מסעוד) מרים   הברפלד ולריה
ביביס (שיינמן) טניה   גולי שלום   הברפלד חיים