איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב אברהם ביקו   גולדשטיין (ברסלבסקי) שרה   זילברמן בנימין
אוסטין (סמית) אן   גולצמן (מלוצקר) צפורה   חיון יעקב
אופנהיים מנחם מנדל   גורודצקי יצחק   חמדי יוסף
אנוקוב דוד   גינזבורג חנה   חפיף זכי יצחק
אנוקוב יצחק   גרינברג (אכסנפלד) אטה   טורקיה משה
אנוקוב רחל   גרמניק מנשה   יאבו נתן
אסא יוסף   דמארי יוסף   יאבו (חלק) רבקה
אסא שושנה   דמארי שלמה   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד
אקרמן (לויטה) איילה   הוברמן יוסף   ימפולר אריה אשר
בוטל (חדד) ברכה נדרה   הוניג (ניסמון) חנה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
בוטל יחיא זכריה   הוניג מרדכי   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
בומזה (וקסלר) איטה אתל   הוניג עמיחי   כהן עמנואל יוסף
ביצ'יק אלחנן   הוניג ציונה   כהן (שפילגברג) צפורה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי   כהן (רפפורט) שרה
בלבן אליעזר   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית   לוי ברוך ברונו
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   לוי (מאי) חנה
בלכר (מקלב) נעמי   וישנבסקי (פירשט) מלכה   לוי (והב) יונה חממה
בן דוד (וקסלר) צפורה   וקסלר אסתר   לוי יוסף
בן יעקב הדסה   וקסלר יהושע   לוי משה
בנארי מתתיהו   זהבי צבי   לוי (גולדשמיט) פרידה