איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלגיסר (ארליך) איטה   וקסלר אפרים פישל   פסלר אברהם
אלגיסר ראובן   כהן שרה ננג'אן   פרוסקאור (פרוסקובר) הנס
באס שמואל   מאירי (מינכהאוזן) נפתלי   פרוסקאור (ליפנסקי) סטפי
בטלמן נח   מזרחי בן-ציון   קארש בן ציון
בלכר חיים   מינקוב רפאל   רגוניס יהודה
גבין (רפפורט) מרים   נחמני יגאל הווארד   רגוניס (אמסילי) שושנה זהרה
גבין משה   סולימן (קצין) רינה   רוגל (זוסמן) נעמי
גיבשטיין יהושע   סינואני יעקב   רוחה אברהם
דפנה משה   סלומון (גרובר) חנה   ריטר בן ציון
וילף (בלום) רחל   סלומון משה   שלמון (סלומון) אברהם
וינריב ישראל אריה   פופקו אריה   שפירא (גולדנברג) שרה
וינריב (שלכטר) צילה   פופקו רייזל רשה