איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנשטיין אברהם   זילברמן קיילה   נימקובסקי זינה
בלגודטני בנימין   זילברשטיין יהודה   נימקובסקי זלמן
בלייר זונדל   חיריק (חג'בי) מרים   נימקובסקי מנחם
בן לולו ארמונד   חיריק שלום   סטמבולציק דינה
בן לולו סעיד   חסון (סיבהי) שרה   סיבהי (חג'בי) נדרה מאירה
בן לולו שמעון   טוביה (סיבהי) שמחה   סיבהי שלום
גורליק אהרון   יברבוים מרדכי   ענטר מאיר חלו
גורליק (וינקוסקיה) שרה   יעקובי (כהן) שמחה   עראקי (נדב) יונה
גלוברמן אהרן   יעקובי (כהן) שרה   פיס בתיה
דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה   כהן קגן מרדכי   צייזלר בן ציון
הימן ישראל   כץ דוד   צלניקר שלום מאיר
הירשפלד (בלוך) רחל ריטה   לוי שלום   קוטקו דבורה
הלל (לוסטיג) רבקה   לוין (לביאנט) אולגה   קוטקו מרדכי
וילף אליעזר   לימן (פיס) אהובה   קטוביץ יהודה דודי
וינבוים זוסיה   מינקוב יעקב   קלס רטנר שרה לאה
ורטהיים אפרים   מינקוב רשה   רוזנמן (סגל) פנינה
זיגר (הוכמן) חיה   מלחן עובדיה   רסינסקי יעקב
זילברמן דניאל   מלמד מרדכי   שלגי (שניידר) דוד