איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלגודטני בנימין   חיריק שלום   נימקובסקי מנחם
בלייר זונדל   חסון (סיבהי) שרה   סטמבולציק דינה
גורליק אהרון   טוביה (סיבהי) שמחה   סיבהי (חג'בי) נדרה מאירה
גורליק (וינקוסקיה) שרה   יברבוים מרדכי   סיבהי שלום
גלוברמן אהרן   יעקובי (כהן) שמחה   ענטר מאיר חלו
דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה   יעקובי (כהן) שרה   עראקי (נדב) יונה
הימן ישראל   כהן קגן מרדכי   פיס בתיה
הירשפלד (בלוך) רחל ריטה   כץ דוד   צייזלר בן ציון
הלל (לוסטיג) רבקה   לוי שלום   צלניקר שלום מאיר
וילף אליעזר   לוין (לביאנט) אולגה   קוטקו דבורה
וינבוים זוסיה   לימן (פיס) אהובה   קוטקו מרדכי
ורטהיים אפרים   מינקוב יעקב   קטוביץ יהודה דודי
זיגר (הוכמן) חיה   מינקוב רשה   קלס רטנר שרה לאה
זילברמן דניאל   מלחן עובדיה   רוזנמן (סגל) פנינה
זילברמן קיילה   מלמד מרדכי   רסינסקי יעקב
זילברשטיין יהודה   נימקובסקי זינה   שלגי (שניידר) דוד
חיריק (חג'בי) מרים   נימקובסקי זלמן