איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמזון (כהן קגן) אידה   גולדשמיט יוסף   זרחוביץ שאול
אהלי יצחק   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   ישעיהו ישראל
אלוני (דובין) דב   גלוברמן סנדר   ישראלי רוחמה
אלוני (דובינה) דוד   דברה מזל   כהן (כהן עראקי) שלום
אלוני (בוברובסקי) לאה   דודיס פנחס   כהן קגן (ריבקינד) פסיה
אנציקובסקי כהן ראובן   דכתר (דכטר) אידה   לוין מם (מ')
בודניק בלה   דנין שרה   ליכטנשטיין חיים ישראל
בלאו (ארליכמן) שרה   הולץ (זרחוביץ) בתיה   מלמד (קויפמן) חנה
בלבן רחל   הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה   מן (מינקוב) גרשון גוטמן
בן ארצי (תורכי) משה   וולפנזון דוד   פיין יהודה
ברקוביץ אליהו   וינטר דוד   צלניקר (קפלן) צפורה
ברקוביץ יוסף   זרחוביץ יעקב קופל   קלדרון (ורון) רחל
ברקוביץ משה חיים   זרחוביץ יצחק איציק   רוזנצוויג (אלוני) גלילה
גולדברג יהודה   זרחוביץ נחמה   רוטשילד אורי