איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמזון (כהן קגן) אידה   גולדשמיט יוסף   ישעיהו ישראל
אהלי יצחק   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   ישראלי רוחמה
אלוני (דובין) דב   גלוברמן סנדר   כהן (כהן עראקי) שלום
אלוני (דובינה) דוד   דברה מזל   כהן קגן (ריבקינד) פסיה
אלוני (בוברובסקי) לאה   דודיס פנחס   לוין מם (מ')
אנציקובסקי כהן ראובן   דכתר (דכטר) אידה   ליכטנשטיין חיים ישראל
בודניק בלה   דנין שרה   מלמד (קויפמן) חנה
בומברג דבורה   הולץ (זרחוביץ) בתיה   מן (מינקוב) גרשון גוטמן
בומברג שמואל   הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה   עלפי זכריה
בלאו (ארליכמן) שרה   וולפנזון דוד   פיין יהודה
בלבן (וייסברג) רחל   וולק (בלבן) זיוה   צלניקר (קפלן) צפורה
בן ארצי (תורכי) משה   וינטר דוד   קלדרון (ורון) רחל
ברקוביץ אליהו   זרחוביץ יעקב קופל   רוזנצוויג (אלוני) גלילה
ברקוביץ יוסף   זרחוביץ יצחק איציק   רוטשילד אורי
ברקוביץ משה חיים   זרחוביץ נחמה    
גולדברג יהודה   זרחוביץ שאול