איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן גרשון   גלובצ'יק רחל   מרגלית (מורבין) יהודית אידה
אייזן יהודית   הרמן (שקולר) שרה   נחמיאס אברהם
אייזן יוסף   וינשטיין (כץ) אסתר   נחמיאס אמנון
אייזן פישל פליקס   ויסמן אניוטה אניטה   נחמיאס יעקב
אייזן רבקה   יוסיפון חיונה   נחמיאס (שולמן) צפורה
בקר (הימן) אהובה   יוסיפון (גורלניק) מניה   ניסימוב תמרה
ברניצקי (חזין) שרה   לוטן (מורבין) אסתר   פישמן (גלובצ'יק) בתיה
גוטרמן יואל   לוין (פופקו) שרה   פרוסקובר (ברמן) מרים
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   ליברמן ירוחם   פריאלניק (שרמף) מרים
גיסין (פופקו) צביה   מורבין יעקב   רובין שלמה
גלובצ'יק חנינא   מורבין (בובשובר) מניה   רוזנמן דוד
גלובצ'יק ישראל   מזובסקי גרונה   שפרן (גלבר) נעימה
גלובצ'יק משה שמואל   מזובסקי משה נתן    
גלובצ'יק נחמן   מזל (נמנוירט) חוה אוה