איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן גרשון   וינשטיין (כץ) אסתר   נחמיאס אמנון
אייזן יוסף   ויסמן אניוטה אניטה   נחמיאס יעקב
אייזן פישל פליקס   זוסמן (הרמן) יהודית   נחמיאס (שולמן) צפורה
אייזן רבקה   יוסיפון חיונה   ניסימוב תמרה
בקר (הימן) אהובה   יוסיפון (גורלניק) מניה   פופקו זליג
ברניצקי (חזין) שרה   לוטן (מורבין) אסתר   פופקו (שפר) לאה
גוטרמן יואל   לוין (פופקו) שרה   פישמן (גלובצ'יק) בתיה
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   ליברמן ירוחם   פרוסקובר (ברמן) מרים
גיסין (פופקו) צביה   מורבין יעקב   פריאלניק (שרמף) מרים
גלובצ'יק חנינא   מורבין (בובשובר) מניה   רובין שלמה
גלובצ'יק ישראל   מזובסקי גרונה   רוזנמן דוד
גלובצ'יק משה שמואל   מזובסקי משה נתן   שפר (פופקו) אלימלך
גלובצ'יק נחמן   מזל (נמנוירט) חוה אוה   שפרן (גלבר) נעימה
גלובצ'יק רחל   מרגלית (מורבין) יהודית אידה    
הרמן (שקולר) שרה   נחמיאס אברהם