איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן גרשון   הרמן (שקולר) שרה   נחמיאס אברהם
אייזן יוסף   וינשטיין (כץ) אסתר   נחמיאס אמנון
אייזן פישל פליקס   ויסמן אניוטה אניטה   נחמיאס יעקב
אייזן רבקה   יוסיפון חיונה   נחמיאס (שולמן) צפורה
בקר (הימן) אהובה   יוסיפון (גורלניק) מניה   ניסימוב תמרה
ברניצקי (חזין) שרה   לוטן (מורבין) אסתר   פופקו זליג
גוטרמן יואל   לוין (פופקו) שרה   פופקו (שפר) לאה
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   ליברמן ירוחם   פישמן (גלובצ'יק) בתיה
גיסין (פופקו) צביה   מורבין יעקב   פרוסקובר (ברמן) מרים
גלובצ'יק חנינא   מורבין (בובשובר) מניה   פריאלניק (שרמף) מרים
גלובצ'יק ישראל   מזובסקי גרונה   רובין שלמה
גלובצ'יק משה שמואל   מזובסקי משה נתן   רוזנמן דוד
גלובצ'יק נחמן   מזל (נמנוירט) חוה אוה   שפר (פופקו) אלימלך
גלובצ'יק רחל   מרגלית (מורבין) יהודית אידה   שפרן (גלבר) נעימה