איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן גרשון   גפני בתיה   מרגלית (מורבין) יהודית אידה
אייזן יוסף   הרמן (שקולר) שרה   נחמיאס אברהם
אייזן פישל פליקס   וינשטיין (כץ) אסתר   נחמיאס אמנון
בוגוסלבסקי יוסף   ויסמן אניוטה אניטה   נחמיאס יעקב
בלבן (אייזן) רבקה   זוסמן (הרמן) יהודית   נחמיאס (שולמן) צפורה
בקר (הימן) אהובה   יוסיפון חיונה   ניסימוב תמרה
ברניצקי (חזין) שרה   יוסיפון (גורלניק) מניה   פופקו זליג
גוטרמן יואל   לוטן (מורבין) אסתר   פופקו (שפר) לאה
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   לוין (פופקו) שרה   פישמן (גלובצ'יק) בתיה
גיסין (פופקו) צביה   ליברמן ירוחם   פרוסקובר (ברמן) מרים
גלובצ'יק חנינא   מורבין יעקב   פריאלניק (שרמף) מרים
גלובצ'יק ישראל   מורבין (בובשובר) מניה   רובין שלמה
גלובצ'יק משה שמואל   מזובסקי גרונה   רוזנמן דוד
גלובצ'יק נחמן   מזובסקי משה נתן   שפר (פופקו) אלימלך
גלובצ'יק רחל   מזל (נמנוירט) חוה אוה   שפרן (גלבר) נעימה