איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פלבסקי דוד   ציפינוק לאה   קמפינסקי משה
פלץ פנינה   צרניחוב אברהם   קפלינסקי חנה
פנגרות מרדכי   צרניחוב חנה   קפלינסקי יעקב
פרום חנה רבקה   קביסניק ברכה   קפלינסקי ישראל
פרום יחיאל   קביסניק לאה   קפלינסקי שרה
פרום שושנה   קביסניק שמחה   קרומהולץ בתיה
פרוסקובר (פרקל) מרים   קובל (סוסלינסקי) עדה   קרון דב
פרידר דב   קוהוסוב אהרון   קרון חנה מינדל
פרידר מרים   קוהוסוב זהבה   קרון מינה
פרלמן אהרון   קוהוסוב יוסף   קרון ריטה
פרלמן אסתר   קוהוסוב רבקה   קרון שולמית
פרלמן יחיאל   קופרשטיין אברהם   קרון שמואל דב
פרלמן יעקב   קופרשטיין חנה   קרלן פרץ
פרלמן מרדכי   קופרשטיין יונה   קרני חיה
פרלמן משה   קופרשטיין מרים   קרני יצחק
פרלמן ריזל   קופרשטיין רות   ראש אסתר
פרפרי שבתאי   קינדרמן צבי   ראש זלמן
פשצ'נסקי סשה שבתאי   קישיוב יוחנן   רוזנברג חנה
ציבלין פלוא   קמפינסקי חיים   רוזנברג טובה
ציבלין צילה   קמפינסקי לאה   רוזנברג יצחק