איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ולרויק רבקה   יפה רפאל   ניסימוב הלל
ורשבסקי טוביה דוד   יפה תמה   סוסלינסקי זליג
ורשבסקי (ךוי) שרה לאה   כהנר (ורשבסקי) רחל   סוסלינסקי חנקה
זוסמנוביץ ברוך   כספי יואל   סוסלינסקי שאול
זוסמנוביץ יוסף   כספי רות   סטולר אפרים
זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה   כצלר (וינברג) ניוטה חנה   סיבהי יוסף
חוברה איטה   לבה (שטינמן) צפורה   סמושקין חיים
חוברה צבי   לבובסקי משה   סנדזר רחל
חוטוצקי זלמן   לוין זאב   סנדזר שלמה
חוטוצקי לאה   לוין חסיה   סנדזר שרה
חשביה (סוסלינסקי) דינה   לוין צבי חיים   עופרי (קפלינסקי) אסתר
טומקין ישראל   לוין שושנה   פבר חיים
טנדטניק גאולה   ליבוביץ שלמה   פומרוק משה
טנדטניק מאיר   ליבל לאה   פיסטל בלה
יוחמוביץ אסתר   ליבל שלמה   פיסרו דוד
יולני יעקב   מוגנשטרן תמרה   פישל נחמיה
יולני מלכה   מודריקמן משה   פישצלסקי אסתר
יעקובוביץ לאה   מודריקמן רבקה   פישצלסקי נח
יעקובוביץ מיכאל   מורגנשטרן יהושע   פישצלסקי פרומה
יעקובוביץ פרידה   נוברגי אלחנן   פישצלסקי צפורה