איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אברהם ראובן   ברואר יוסף   דומנוביץ משה
אוירבך יעקב   ברודה זליג   דן גבריאל
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ברודט יוסף אליעזר   הימן אברהם
אוקסמן רפאל   ברקוביץ ראובן   הלל (סטרכילביץ) רחל
אפלבוים (בנימיני) חנה   גודני בלומה   הנדלר חיים
ארליך נח נחום   גודני חסידה   הרמן דוד
בומקולר שמחה   גודני נתן   וידוקלר משה
בורשטין (שטינמן) פרחיה   גוטמן מרדכי   ויזנסקי יעקב
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   גולדשטיין שמואל   ויזנסקי שרה
ביבר מאיר אליהו   גורביץ אהרון   וילנר אלטס
ביגלמן יצחק   גורביץ אליהו   וילנר טובה
ביגלמן משה   גורביץ ברינה   וינברג אלחנן
ביגלמן נחמה   גורביץ חנה   וינברג זלה
ביגלמן שלמה   גנין (סוסלינסקי) רחל   וינברג חיים
ביסלוביץ יהודה   גניסוצקי זאב   וינברג יעקב
בירנבוים אברהם   גניסוצקי יפה   וינברג משה
בכרך מרדכי   דובינסקי אהרון   וינברג (כהן) שמחה זימל
בן דוד אלכסנדר   דובינסקי דינה   וינשטיין אברהם
בנימיני נסים   דובינסקי חנה   ולרויק יחיאל
בנימיני ראובן   דומנוביץ לאה   ולרויק נחמה