איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בנימיני (אנוקוב) רחל   ורשבסקי אליהו
אהרונסון (קוזי) מאירה   ברנשטיין אליעזר   חרל"פ חיים זבולון
אופנהיים טניה   ברק (ראש) רחל   טולמצקי זלמן
אופנהיים יוסף   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   טולמצקי טובה
אופנהיים שמואל צבי   גינגולד חיה   טיכמן יהודה
אוקסמן זאב   גינגולד יסקה   יוסיפון (יוסביץ) דב
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   גינגולד צבי   ימפולסקי אהרון
אלישיב (לוי) ברטה   גריגולד יוסף   ימפולסקי (צפורה) פניה
אנוקוב אברהם   דויטש צפורה   יעקובוביץ (ויס) אסתר
אניספלד צבי הירש   דמארי אברהם   כהן (בובשובר) אסתר אסיה
אס (דויטש) שרה   הוברמן מרים   כהן בתיה
באשר אסתר   הורביץ הרצל   כהן יוסף
בובשובר אברהם אברשה   הראל (ויס) יהודה   כהן רחל
בובשובר אריה ליב   וייסברוד (פרנקל) רבקה   כהן שרה
בובשובר (כהן) מרים   וינר יעקב   לואיס (קרסר) לאה
בובשובר ראובן רובה   וינר שבע   לואיס ליפא
בובשובר שמואל   ויס יצחק   לוין (פרנקל) אניוטה הניה
בן אליעזר אסתר   ולד חיה   ליברגוט ישראל
בן דוד (לויתיאן) אסתר   ולד שמואל   ליברגוט רחל
בן דוד (דוכובני) יצחק   ורטהיים מתתיהו   לילינבלום שלמה