איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (פופקו) רבקה   ברנשטיין אליעזר   חרל"פ חיים זבולון
אהרונסון (קוזי) מאירה   ברק (ראש) רחל   טולמצקי זלמן
אופנהיים טניה   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   טולמצקי טובה
אופנהיים יוסף   גינגולד חיה   טיכמן יהודה
אופנהיים שמואל צבי   גינגולד יסקה   יוסיפון (יוסביץ) דב
אוקסמן זאב   גינגולד צבי   ימפולסקי אהרון
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   גריגולד יוסף   ימפולסקי (צפורה) פניה
אלישיב (יולישב) ברטה   דויטש צפורה   יעקובוביץ (ויס) אסתר
אניספלד צבי הירש   דמארי אברהם   כהן (בובשובר) אסתר אסיה
אס (דויטש) שרה   הוברמן מרים   כהן בתיה
באשר אסתר   הורביץ הרצל   כהן יוסף
בובשובר אברהם אברשה   הראל (ויס) יהודה   כהן רחל
בובשובר אריה ליב   וייסברוד (פרנקל) רבקה   כהן שרה
בובשובר (כהן) מרים   וינר יעקב   לואיס (קרסר) לאה
בובשובר ראובן רובה   וינר שבע   לואיס ליפא
בובשובר שמואל   ויס יצחק   לוין (פרנקל) אניוטה הניה
בן אליעזר אסתר   ולד חיה   ליברגוט ישראל
בן דוד (לויתיאן) אסתר   ולד שמואל   ליברגוט רחל
בן דוד (דוכובני) יצחק   ורטהיים מתתיהו   לילינבלום שלמה
בנימיני (אנוקוב) רחל   ורשבסקי אליהו   מזל אליעזר