איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   גרשט חנוך   זאבי (סיקלר) טובה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גרשט יצחק   זוסמנוביץ יפה שיינה
אולינקי יעקב   גרשט מרדכי   זוסמנוביץ מרדכי
אולינקי מרים   גרשט פנחס   טבצ'ניק (דומבק) מרים
איל (רובשקין) משה מישקה   דומבק אהרון   טומשין בלה
אסא אהרון הנרי   דומבק זלמן   טומשין זאב
אסא יוסף בכור   דומבק חנה   טומשין מיכאל
אסא ליאון   דומבק ראובן   טומשין מרדכי
אפשטיין חיים   דמארי גזאל אילה   טורצקי (רבינוביץ) חנה
בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל   דמארי זכריה   ידלין נפתלי
בניסוביץ רחל לאה   דמארי יונה   ידלין רחל
בשארי (דמארי) צביה   דמארי יחיא זכריה   ינקלביץ פנחס זליג
ג'דה זהרה שרה   דמארי סעדיה   כהן אברהם
ג'דה שלום סאלם   דמארי בושמי שושנה   כהן טובה
גולדברג (דמארי) רחל   דמארי מזרחי קומש יונה   כהן שמריהו
גורביץ שלום   דרוקמן משה   לובצקי אלטה
גרשוני (ברגר) שרה סוניה   דרור (טומשין) מרים מינה   לובצקי עדה
גרשט אברהם   הירשפלד חיים   לוי ווהאב יוסף
גרשט בלומה   וינר אברהם   לוין (כהאן) חנה
גרשט זהבה   ויסר טובה   לוין מאיר