איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   גרשט חנוך   זוסמנוביץ יפה שיינה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גרשט יצחק   זוסמנוביץ מרדכי
אולינקי יעקב   גרשט מרדכי   טבצ'ניק (דומבק) מרים
אולינקי מרים   גרשט פנחס   טומשין בלה
איל (רובשקין) משה מישקה   דומבק אהרון   טורצקי (רבינוביץ) חנה
אסא אהרון הנרי   דומבק זלמן   ידלין נפתלי
אסא יוסף בכור   דומבק חנה   ידלין רחל
אסא ליאון   דומבק ראובן   ינקלביץ פנחס זליג
אפשטיין חיים   דמארי גזאל אילה   כהן אברהם
בלוטין (בוליטין) מנחם-מנדל   דמארי זכריה   כהן טובה
בניסוביץ רחל לאה   דמארי יונה   כהן שמריהו
בשארי (דמארי) צביה   דמארי יחיא זכריה   לובצקי אלטה
ג'דה זהרה שרה   דמארי סעדיה   לובצקי עדה
ג'דה שלום סאלם   דמארי בושמי שושנה   לוי ווהאב יוסף
גולדברג (דמארי) רחל   דמארי מזרחי קומש יונה   לוין (כהאן) חנה
גורביץ שלום   דרוקמן משה   לוין מאיר
גרשוני (ברגר) שרה סוניה   הירשפלד חיים   מושקוביץ אברהם
גרשט אברהם   וינר אברהם   מלכוב (רבינוביץ) נחה
גרשט בלומה   ויסר טובה   מסטרמן יצחק
גרשט זהבה   זאבי (סיקלר) טובה   סיקלר יוסף