איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב חיים   דוד (קירז'נר) שולמית   מזרחי (סולימן) שרה
אולינקי יצחק   הוברמן רות   מינקוב מיכאל
אחנוכית רבקה   הורביץ דוד   נחמוני (שמוץ) אליקום
אליאלית חנה   הס (הוברמן) חנה   נחמוני (וולמן) יהודית
ארליך אהרון   הרמתי רבינוביץ שמואל   פלוטקין (קירז'נר) רבקה
ארליך יוסף   וינדמן אסתר   פלץ אסתר
ארליך יפה גניה   וינדמן משה   פלץ אריה לייבלה
בארי (אפשטיין) מיכאל   ולד חיים   פלץ משה
בורשטיין מרדכי   זהבי ישעיהו   פרומקיס אריה
ביחובסקי (אולינקי) צפורה   זוסמנוביץ שרגא פיביל   פרנקל אהרון
בן כהן (פריזנט) צבי   חודורוב שמחה   פרנקל נתנאל סני
בן עמי (קדישמן) אהרון   חנוכה דניאל   קדישמן ישראל
גוטמן יהודה   ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   קזנובסקי מנחם
גולן (מזרחי) אברהם   ינובסקי הלל איסר   קנטר ישעיהו
גפן אליהו   לוי זכריה   רבינוביץ אריה
גרינברג יהושע   ליבין (יאנס) יוסף לייב   רבינוביץ (רוזנטל) יהודית
גרשברג אברהם   ליבין מרדכי   רבינוביץ פרל
דוברובסקי יעקב   ליבין (ברבל) ריסיה   רבינוביץ הרמתי משה מוזס
דוברובסקי נתן   מדליה (שפרן) ליבה   רבינסקי (רבינוביץ) לאה
דוברובסקי שרה   מזרחי (זיתוני) מרדכי   רוזנטל צבי