איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלקיים אהרון   דיסקין אהרון   יעקובי צבי
אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   דיסקין אסתר   יעקובי (רביוב) רוזה
ברויטמן חנה   דיסקין שרה   יעקובי שלמה
גורה משה   וישנבסקי מאיר   כהן זכריה
גורה (פקר) שושנה   זינגר איטה   כהן יונה
גליקמן (דיסקין) לובה טובה   יעקובי אלעזר   פליגלמן יצחק
דימנט (פרייס) בלומה   יעקובי זילפה