איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב יוסף   זינגר (לודמיר) שמואל   קליביצקי שאול זאב
בודניק זאב   זינגר לודמיר איטה   רון (זינגר) חיים
ג'דה רומיה   צמרי (וולובלסקי) איסר   רצון (ישועה) לאה
ג'דה שלמה סליימן   קטוביץ יהושע   שרייבמן דב ג'ררד