איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורשטיין מנחם מן   חן טוב (חרשוכין, שקאלר) פוזה פנינה   פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה
ביליסטוצקי לאה   טוביה (יהוד) יונה   פוסוסורסקי (חן טוב) חנה
בילסטוצקי לאה   טלר (חן טוב) חיה   פינקלשטין נחום
גפלה (קפרא) לאה   יהוד (כהן) אסתר   קוזי יוסף נחום
גרינבלט (זלקינד) מלכה   יהוד יחיא   קושניר שמואל
חן טוב (חרשוכין) משה   יעקובי יחזקאל