איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   לישנסקי יוסף   שיף מאיר
זילברמן שרינה שיינדל   סדומסקי נחום   שרעבי (בן יפת) יוסף
חן טוב (חרשוכין) פוזה פנינה   עוקשי יהודית   שרעבי יפת
טמפילמן נחמן זאב   שבח נחום