איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טביב חותי שלמה   מנצור (עראקי) מרים   עראקי הוידה
יהוד (כמוס) שמחה סואדה   נהמי חממה יונה   עראקי כדיה
כהן (ג'נח) אהרון   נהמי יחיא זכריה   עראקי סמכא
כהן (טביב) רומה ראומה   סמיטמן (הירשפלד) שינה טובה   עראקי (הרב שלום בן פנחס) שלום חבקוק
כהן עראקי הוידה   סמיטמן שלמה   עראקי (בן פנחס) שלמה
כהן עראקי סעדיה   עוג'ן מרים   פזנר (וילקנסקי) שרה
כמוס (טביב) נעמה נעמי   עוג'ן סעדיה   פנחס האדיה
כמוס צדוק   עוג'ן עליזה   פנחס זכריה
לוי כמוס   עוג'ן עפיה   פנחס (בן דוד) שלמה
לוי ווהאב (חיטרוש) לולואה מרים   עוג'ן שלמה   פנחס שמעה
מוגרבי (עופרי) שרה סעידה   עוקשי (טביב) האדיה יהודית   פרידמן משה
מוסאל אברהם   עוקשי (בן שלום) זכריה יחיא   קוטלובסקי משה
מוסאל יצחק   עוקשי (כהן) נעמה נעמי   קרפס (שאול לוי) פנינה
מוסאל (דהרי) צביה   עוקשי סעדיה סעיד   רוזי (טביב) שולמית סעידה
מוסאל (קינדיל) תמר   עפארי אבשלום   שאול יוסף
מימון אהרן   עפארי יוסף   שאול (כהן) סולטניה מלכה
מימון (גפלה) בן צדוק   עפארי נכלה תמרה   שאול שלמה
מימון כדיה   עראקי אדוה   שניידר (סניידר) אברהם יוסף