איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוקסר ברוך   ג'מיל חממה   חומה שרה טויבא
בוקסר זלמן סולומון   ג'מיל סואדה   חיטרוש אהרון
בוקסר לאה   ג'מיל סעדיה   חיטרוש (טביב) אסתר
בוקסר (ברדן) מלכה   ג'מיל סעידה   חיטרוש האדיה
בוקסר חרובי ליב אריה   ג'מילי יוסף   חיטרוש יעקב
בירגר יצחק   ג'מילי מרים   חרובי (בוקסר) נחמן
בלוך (ברויזמן) נחמה   גדסי טביב עליזה   טביב אברהם
בן יונה (בסיס) נחלה תמרה   גלוסקא (עוקשי) אסתר   טביב (בן שלום) דוד
בן יונה (חממי) שלמה   גלוסקא סעדיה   טביב הוידה
בקר אליעזר   גלוסקא (פנחס) סעידה   טביב (בן אברהם) טביב
בקר בילה בלהה   גפלא (בן יעקב) דוד   טביב יעקב
בקר משה   גפלא נכלה   טביב כדיה
בקר ניסן   גפלה (בן יעקב) סעדיה   טביב משה
בקר שמואל   גפלה (בן יעקב) שלום   טביב נעמה
ברדן מאיר ליב   דהרי (טביב) פודה כספית   טביב סאלחה שרה
ברויזמן אמה טעמע   הלוי (לוי כמוס) סעדיה   טביב סעדיה
ברויזמן יעקב אשר   הלוי (עוג'ן) סעידה   טביב צ'ביה
ברנשטיין אברהם דוב   הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   טביב רבקה רזקה
ג'דה (מימון) אסתר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה   טביב רשושה
ג'מיל אסתר   זלסקי (בקר) לאה   טביב בסיס פראשה יהודית