איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלדאודי (שלמה בן דוד) שלום   כהן משה   עוג'ן ויקטוריה
אתיאל איטה   לונדון אהרן   עוזי יוסף
בק (טבצ'ניק) ליפא   לונדון (הורביץ) רוזה שושנה   פליגלמן (זלצמן) רחל
בק (שטרן) פראדל-פרידה   ליפשיץ חיים   צלליכין זאב
ברויזמן (שימשילביץ) רחל   מזרחי (הלוי) אסתר   צרור חיים יהושע
דויטש שבתאי   מרחוביץ (פופוביץ) בילה רבקה   קלדרון דוד
הולצמן שמואל צבי   נורדשטיין אלכסנדר   רבינוביץ אשר
הימן (מרחוביץ) רחל   נתנוף עליזה   שוורצמן (שווארץ מן, שווארצמן) מאיר
ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   נתנוף שמעיה   שוכמן צבי
זלצמן גאלדע   סקלוט שלמה   שומכר לאה