איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   ליפשיץ שלמה לייב
אביוב נפתלי   הרשקוביץ (מנדילוביץ) עדה איידל אלטה   מינץ יעקב דוד
אהרונוביץ ישראל   ויצברד (חומה) אידה יהודית   סניור דוד
ברויזמן משה   ויצברד אליקים   סניור פלורה
גולדשטיין משה   חדג'י יוסף   קרסנשטיין יוסף
הירשפלד (קרישבסקי) ברכה   כצלר (קצלר) יצחק איזיק   רבינוביץ יוסף
הרשקוביץ ברוך   כרסנתי נסים   רבינוביץ שרה