איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טפר (גרינברג) פסיה   סולימן יצחק   פרבר יעקב
טפר שלמה   סולימן ישראל   פרבר משה מוריס
כהנסקי יהושע יעקב   סולימן מזל   פרידמן אסתר
כהנסקי (אברמסון) שיינע   סולימן עובדיה   קלס מנחם מנדל
סולימן אברהם   פרבר ארמנד אהרון   רוזין זלמן לוי
סולימן דוד   פרבר זלמן   שקרון יעקב