איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   גליקברג מרים   פרסוב (הולמן) פועה
אשבל מנחם יוסף   הולמן טוביה   קוצ'רסקי (ירובסקי) גולדה
ברויטמן חיים   ירובסקי דינה   רוז'נסקי אברהם מיכל
ברקוביץ ישראל לייב   ירובסקי יוסף   שחם בדרה אסתר
ברשבסקי שמחה דוד   כהן מנחם   שחם יהודה
גליקברג יעקב   ענטין (אנתין) שמעון   שיריזלי שלמה ישראל