איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברסלבסקי טוני   גולדמן צירל צילה   מילר (הלל) גולדה זהבה
גולדמן יהודה   חומה יוסף עזרא   שניאור יוסף צבי
גולדמן מנחם מקס   מושין שרה