איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטינגר (ניימן) רחל   וכסלר חנה פיגה   פנחסוביץ (איכילוב) רבקה
בן ארי (ציגלרויט) טובה-גיסה   כהן (בן הלל) חנה   פניק (ניימן) מרים
בן הלל (ניימן) גולדה   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית   פריאלניק אפרים
גולדנברג בנימין   מירוני (מירנסקי) משה   פריאלניק יעקב
גולדנברג (סניור) רחל   מירנסקי חנה אדילה   רזניק ישעיהו
גורג'י אליהו   ניימן אסתר   רזניק (סטונזנסקר) לובה
גיסין (הופמן) פריידה באשע   ניימן ישראל    
גיסין (קאניסטרום) רבקה   פישר (ניימן) שרה חנה