איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   גינזבורג יצחק בצלאל   כצלר קצלר (מילר) מרגלית מרגולה
באביטש ליפא   גינזבורג משה וולף   מירנסקי (סדובסקי) שרגא פייבל
בירגר (קראם) רחל לאה   גינזבורג צבי הירש   סמילנסקי משה
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   גינזבורג (דובנוב) צפורה   פינברג (כצלר) חנה
ברס (מילר) לאה   גינזבורג צפורה פאני   קרישבסקי יעקב חיים
גורדון זאב   גינזבורג שניאור זלמן אליעזר   רוזן שרגא פייבוש
גורדון (זעמיל) רייזל שושנה   זוסמן (פרוסקובר) שרה   שפירא ישראל חיים
גינזבורג אהרון פיביל   טוליפמן אלכסנדר זלקינד   שפירא שרה
גינזבורג (שפירא) אסתר   טוליפמן (דיקלמן) שבע   שפירא שרה פיגה
גינזבורג יוסף שבתאי   כצלר (קצלר) פייביל שרגא