איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   דרובין חנה ציפה   סגל שמואל יצחק
בלקינד מאיר   הורביץ (בנינסון) לאה   עזרץ מרדכי
בלקינד (גלצטוך) שפרה   וכסלר (גיסין) שפרה   פאפו יעקב
גיסין אריה לייב   כהן שמואל   קנר בתיה
גיסין ברנרד דב   ליאון הפקיד   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
גיסין דוד   מוגילבסקי מרדכי   רוחלין (גיסין) נחמה
גיסין שרה   מזרחי יעקב מוסא   שינברג צביה
דוד חיים   מרקוביץ יצחק