איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   דרובין חנה ציפה   מרקוביץ יצחק
בלקינד מאיר   הורביץ (בנינסון) לאה   סגל שמואל יצחק
בלקינד (גלצטוך) שפרה   הירשפלד שמואל   עזרץ מרדכי
גיסין אריה לייב   וכסלר (גיסין) שפרה   פאפו יעקב
גיסין ברנרד דב   כהן שמואל   קנר בתיה
גיסין דוד   ליאון הפקיד   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
גיסין שרה   מוגילבסקי מרדכי   רוחלין (גיסין) נחמה
דוד חיים   מזרחי יעקב מוסא   שינברג צביה