איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אלחנן   גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   לובמן (יצחקי) גיטל
אברמוביץ אסתר   דברה אבטליון   לובמן מרדכי
אברמוביץ גרשון צבי   הרשקוביץ (לובמן) חוה   לובמן חביב רבקה
אברמוביץ יעקב   זיגר אריה לייב   מושין קלמן אליהו
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   זיגר יוסף   סלומון (לובמן) דינה
אברמוביץ מרדכי   זיגר שלמה   צ'רנוב יצחק
אוסובצקי יהושע   זיגר (גילקיס) שרה   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
אוסובצקי שמחה בונים   חיים בכורה   שטיין מנחם מקס מרק
בלקינד שמשון   לובמון (לובמן) אברהם   שפיצברג טובה