איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבגוסטובסקי מאיר   יעקבזון (לוין) חיה   פינברג (בלקינד) פאני
בנשימול יעקב   יעקבזון שמחה   פרימן אברהם
גולדברג (פיין) בתיה   מאירוביץ מנשה   פרימן דוד
גולדברג (פרימן) שרה   סוקולקה (פרימן) צירקה   פרימן לאה
דיגור ז'סטין   פיין יצחק   צלליכין יהודה אידל
הרכבי אלכסנדר   פינברג ישראל לוליק