איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרימן (אנגלישר) מרים   קרסו (שליט) שפרה שיינע   רפפורט שלמה יצחק
פרימן פרץ יעקב   קרצ'בסקי יצחק   רפפורט שמעיה סימון
פרימן שמואל   קרצ'בסקי (כרצבסקי) מאיר   שליט אליעזר אלחנן
פרימן שפרה   קרצ'בסקי (קפלן) רחל   שליט אריה יום טוב ליפא
פרימן דרור אהרן מרדכי   רוזנובסקי מנחם מנדל   שליט ברכה
פרשקובסקי (קרצ'בסקי) גנסיה   רפפורט בוריס ברוך   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
צ'רנוב (שינברג) גולדה   רפפורט טוביה חיים   שליט (אהרונוביץ) שרה
צוקרמן (חנקין) רבקה   רפפורט כתריאל    
צלליכין (בנינסון) חסיה   רפפורט (טוקולסקי) צפורה